thumbnail main image thumbnail main image
Cedric de Mahieu

Cedric de Mahieu

Cosmetisch Arts | BIG-nummer: 49054726201

7,9
197 reviews
Ontvang vrijblijvende prijsinformatie

Over Cedric de Mahieu

'De specialist in Nederland voor liposuctie en bilvergroting'


Dokter Cedric de Mahieu is een specialist op het gebied van liposuctie door middel van de vibro-liposculpture. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring met liposuctie en lipofilling (met name de bilvergroting met eigen vet) en behoort daarmee tot de specialisten op het gebied van liposuctie en liposculptuur in West-Europa!

Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en is hier in 1984 gepromoveerd. Hij is als huisarts zijn carrière gestart, om zich daarna toe te wijden aan een carrière als onderzoeksarts binnen de Research & Development afdeling van een farmaceutisch en cosmetisch bedrijf. 
In 1992 kreeg Cedric de Mahieu interesse in een (toentertijd) nieuwe discipline, de cosmetische en esthetische geneeskunde. Van 1992 tot 1996 studeerde hij esthetische en cosmetische geneeskunde aan de Universiteit van Charleroi. Hij specialiseerde zich in liposuctie en gelaatsverjonging (botuline toxines, fillers, peeling en laser).

Al meer dan twintig jaar verzorgt dokter de Mahieu op excellente wijze moderne, goed onderzochte technieken, wat tot veel tevredenheid leidt. Dokter de Mahieu is een van de cosmetische artsen die overtuigd is van het feit dat de minder invasieve methoden steeds populairder worden en dat deze de invasieve methoden in de toekomst grotendeels zullen vervangen. Dokter de Mahieu is aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde.

Drs. Cedric de Mahieu werkt samen met Care Clinic en ABC Clinic voor de liposucties en bilvergrotingen. Hij is elke vrijdag aanwezig in Barendrecht voor het geven van gratis advies. Behandelingen voert hij uit in zijn eigen praktijk in Brussel. U gaat dus een behandelovereenkomst aan met drs. de Mahieu wanneer u een behandeling wilt ondergaan. Op maandagen is hij aanwezig bij ABC Clinic in Breda.

Wist u dat wij ook een gespreide betaling aanbieden? Dit is al mogelijk vanaf €50,- per maand. U kunt hiervoor terecht bij Van Lent & Partners. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 010 2888 111. U kunt ook online gespreide betaling aanvragen via onze website https://carecliniccosmeticsurgery.com/gespreide-betaling/.

Zie hier onder onze prijslijsten voor:

 • Borsten - https://carecliniccosmeticsurgery.com/borsten-2/
 • Gezicht - https://carecliniccosmeticsurgery.com/gezicht-2/
 • Lichaam - https://carecliniccosmeticsurgery.com/lichaam-2/
 • Overgewicht - https://carecliniccosmeticsurgery.com/overgewicht-2/
 • Cosmetische gynaecologie - https://carecliniccosmeticsurgery.com/cosmetische-gynaecologie/
 • Injectables - https://carecliniccosmeticsurgery.com/injectables/

________________________________________________________________________________________________

'The specialist in the Netherlands for liposuction and buttock augmentation'

Doctor Cedric de Mahieu is a specialist in liposuction by means of vibro-liposculpture. He has more than 25 years of experience with liposuction and lipofilling (especially buttock augmentation with own fat) and is therefore one of the specialists in the field of liposuction and liposculpture in Western Europe!

He studied at the University of Leuven and obtained his doctorate here in 1984. He started his career as a general practitioner, before dedicating himself to a career as a research physician within the Research & Development department of a pharmaceutical and cosmetic company.

In 1992 Cedric de Mahieu became interested in a (then) new discipline, cosmetic and aesthetic medicine. From 1992 to 1996 he studied aesthetic and cosmetic medicine at the University of Charleroi. He specialized in liposuction and facial rejuvenation (botulinum toxins, fillers, peeling and laser).

For more than twenty years, Dr. de Mahieu has provided excellent, modern, well-researched techniques, which lead to much satisfaction. Doctor de Mahieu is one of the cosmetic doctors who is convinced that the less invasive methods are becoming more and more popular and that they will largely replace the invasive methods in the future. Doctor de Mahieu is a member of the Belgian Association for Aesthetic Medicine.

Drs. Cedric de Mahieu works exclusively with ABC Clinic and Care Clinic for liposuction and buttock augmentation. He is present in Barendrecht every Friday to give free advice. He performs treatments in his own practice in Brussels. You therefore enter into a treatment agreement with Drs. de Mahieu when you want to undergo treatment.

Would you like to make an appointment with doctor de Mahieu to discuss the possibilities of liposculpture or buttock augmentation? Call 0180 439001 or make an appointment via https://book-now.at/care-clinic/drs.-cedric-de-mahieu.

Did you know that we also offer payment in installations? This is already possible from €50 per month. You can contact Van Lent & Partners for this. They can be reached by telephone on 010 2888 111. You can also request online installment payment via our websitehttps://carecliniccosmeticsurgery.com/gespreide-betaling/.

See below our price lists for:

 • Breasts - https://carecliniccosmeticsurgery.com/borsten-2/
 • Face - https://carecliniccosmeticsurgery.com/gezicht-2/
 • Body - https://carecliniccosmeticsurgery.com/lichaam-2/
 • Overweight - https://carecliniccosmeticsurgery.com/overgewicht-2/
 • Cosmetic Gynecology - https://carecliniccosmeticsurgery.com/cosmetische-gynaecologie/
 • Injectables - https://carecliniccosmeticsurgery.com/injectables/

Behandelingen door Cedric de Mahieu

Behandel aanbod:

Je kunt nu ook specifiek per behandelgebied foto’s en reviews bekijken. Dit is nieuw, daarom zie je misschien nog niet zoveel aanbod bij de specifieke behandelgebieden van jouw behandeling. Lees meer >

Liposuctie

7,9
geen voor- en nafoto's

Bilvergroting

8,0
geen voor- en nafoto's

Brazilian Buttlift

7,6
geen voor- en nafoto's

Lipofilling

8,0
geen voor- en nafoto's
7,9
197 reviews
Bereikbaarheid
8
Klantvriendelijkheid
8
Het consultgesprek
8
De behandeling
8
Deskundigheid team
8
Persoonlijke service
8
Toon meer

Werkzaam bij

Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, reviews en informatie over jouw behandeling.

Deze nieuwsbrief is afkomstig van KliniekErvaringen.nl en niet gebonden aan een specifieke kliniek