Keurmerken & brancheorganisaties

Als consument kom je honderden Keurmerken, brancheorganisaties, kwaliteitsstempels, erkenningsregelingen, etc. tegen. Wat stelt het allemaal voor, en welke waarde kun je eraan hechten?

Wat is een keurmerk eigenlijk? Een keurmerk is een compact, visueel kwaliteitsoordeel over een product of dienst, afkomstig van een betrouwbare bron. Je ziet (visueel) dus in een oogopslag (compact) dat het product / de dienst in orde is bevonden (kwaliteitsoordeel) door een onafhankelijke, deskundige instantie (betrouwbare bron). De woorden keurmerk en certificaat worden vaak door elkaar gebruikt. Van oorsprong is echter het certificaat het papier waarop de keurmerkverlenende instantie verklaart dat een product of dienst aan zijn eisen voldoet. Dit certificaat geeft het recht om het keurmerk te voeren op of bij het product of de dienst. Het proces van keurmerkverlening wordt ook wel certificatie genoemd.

Keurmerken & brancheorganisatie:

  • In een oogopslag zien dat een product/dienst in orde is.
  • Herkenbaar aan een certificaat/logo
  • Als consument een goede keus kunnen maken

Zegt een Keurmerk of brancheorganisatie alles?

Nee, een Keurmerken of brancheorganisaties betekent niet vanzelfsprekend dat een kliniek goed is. Het geeft je echter wel meer zekerheid dat kwaliteit beter gewaarborgd is. Het is minstens zo belangrijk om een kliniek te beoordelen op ervaringen van patiënten. KliniekErvaringen.nl toont bij klinieken zowel aangesloten keurmerken & brancheorganisaties als ervaringen van de patiënten. Wij vinden dat je een afweging of een kliniek goed is moet maken op meer dan alleen keurmerken &ofbrancheorganisaties.

Hoe meer keurmerken je tegenkomt, hoe groter de kans op een betrouwbare kliniek of ervaren arts. Hier kun je o.a. op letten:

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)

ZKN

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) is de vereniging voor klinieken met medisch specialistische zorg. Dit zijn zowel klinieken die verzekerde zorg aanbieden (ZBC’s), als klinieken die niet-verzekerde zorg aanbieden. ZKN streeft ernaar om de kwaliteit van de zorg in deze klinieken op een steeds hoger niveau te brengen. Dat doet ZKN door middel van het ZKN-keurmerk. Klinieken met een ZKN-keurmerk voldoen aan de strengste eisen, die jaarlijks getoetst worden door een onafhankelijke auditor (van Kiwa of LRQA)

Namens de aangesloten klinieken is ZKN gesprekspartner voor overheden en andere spelers in de geneeskundige zorg. Meer dan 136 zelfstandige klinieken (https://www.zkn.nl/aangesloten-klinieken ) zijn aangesloten bij ZKN, op meer dan 400 lokaties in Nederland.

Zij bieden onder andere de volgende zorg: oogheelkunde, kaakchirurgie, dermatologie, plastische chirurgie/cosmetische behandelingen, flebologie, KNO, gynaecologie, pijnbestrijding, neurologie, orthopedie en cardiologie. 

Lees meer over ZKN op www.zkn.nl

Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG)

NOG

Een ander keurmerk is Het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG). Zij reikt sedert mei 2008 keurmerken uit aan oogartsen die zich toeleggen op ooglaseren en het implanteren van kunstlenzen. Met dat keurmerk mogen deze artsen zich NOG refractiechirurg noemen. Het gezelschap garandeert met dat keurmerk dat deze artsen zowel op het gebied van technische zorg, als in de bejegening van de klant voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen, zoals de beroepsgroep dat heeft gedefinieerd. Bovendien is het keurmerk een garantie dat de betrokken artsen, als het op betalen aankomt, geen loopje nemen met hun patiënten.

Overigens is het goed mogelijk dat artsen wel lid zijn van het NOG maar dat ze niet het keurmerk op zak hebben. De operaties die ze dan doen, vallen dus buiten het zicht van het NOG.'

Jij als mogelijk toekomstige klant kan overigens zelf achterhalen of artsen gecertificeerd zijn. Indien je dit belangrijk vindt kun je verder onderzoek doen op de site van het Oogheelkundig Gezelschap.

Lees meer op www.oogheelkunde.org of bekijk direct een actueel overzicht van gecertificeerde NOG refractiechirurgen

ISO

Iso logoEen ISO certificaat wil zeggen dat een kliniek werkt volgens een vastgelegd kwaliteitssysteem, dat regelmatig gecontroleerd wordt. Bij een ISO certificering moet je op 2 dingen letten: wat is er precies gecertificeerd en welke versie heeft de kliniek? Sommige klinieken hebben slechts voor een onderdeel van hun bedrijfsvoering het ISO-certificaat. Let ook op het getal achter de dubbele punt. Bijvoorbeeld ISO 9001:2008 certificering. Dit houdt in dat de nieuwe 2008 versie stelt dat de geleverde dienst moet leiden tot klanttevredenheid.

Lees meer op www.iso.org

BIG

In het BIG register kun je zien of iemand zijn opleiding heeft afgerond, gespecialiseerd is en of hij/zij het beroep van arts nog wel mag uitoefenen.

Let op: bij het zoeken van arts in het big register kan het voorkomen dat je de arts niet kunt vinden. Dit komt doordat een arts zijn BIG registratie op zijn woonplaats heeft geregistreerd in plaats van praktijkadres. Om de arts toch te kunnen vinden moet je de woonplaats en/of geboortedatum weten van de arts die je zoekt. Makkerlijker is om dit geval de arts te vragen om zijn BIG registratie nummer, zodat je eenvoudig kunt zoeken.

Zoek direct in het BIG Register op arts naam of op BIG nummer.

NVPC

NVPC

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, Handchirurgie, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (Netherlands Society for Plastic Surgery), is sinds haar oprichting in 1950, de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland. Nagenoeg alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. Anno 2009 heeft de vereniging ongeveer 224 plastisch chirurgen en 52 plastisch chirurgen in opleiding als lid.

De vereniging heeft twee doelen:

1. het bevorderen van de ontwikkeling van de plastische chirurgie, waaronder begrepen handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

2. het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden

Lees meer op www.nvpc.nl

NVVCC

NVVCC


Meer informatie over de NVVCC

Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie

NVEPC

Plastisch chirurgen die lid zijn van deze vereniging, hebben hun twaalfjarige opleiding afgerond en zijn verplicht tot nascholing.

Lees meer op www.nvepc.nl


NVCG

NVCG

De Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde is een wetenschappelijke
Beroepsvereniging voor artsen die zich gespecialiseerd hebben in de met name niet-chirurgische aspecten van de cosmetische geneeskunde.

Een artsenvereniging waarin veel kennis gebundeld is van diverse aspecten binnen de cosmetische geneeskunde zoals injectables, energy-based behandelingen (lasers, IPL, LED etc.), peelings, anti-aging, etc.

De vereniging stelt zich ten doel de bevordering en borging van de kwaliteit en de
emancipatie van de cosmetische geneeskunde te bewerkstelligen door het bevorderen van de
kennis en vaardigheden in de cosmetische geneeskunde, het bevorderen van de opleiding en
nascholing van degenen die werkzaam zijn in de cosmetische geneeskundige praktijk alsmede
het behartigen van de maatschappelijke belangen van haar leden.

Lees meer op www.nvcg.nl


BELGIË

In België kunt u de bevoegdheid van artsen en chirurgen controleren op www.riziv.be

BSPC

De vzw Belgian Society for Private Clinics werd in het leven geroepen om patiënten te informeren over hun recht op veiligheid. Naar privéklinieken toe willen wij een ondersteunende en informerende spilfiguur zijn. We beogen een cultuur waarin patiëntveiligheid bekomen wordt door te leren, te verbeteren en dit ook vol te houden.

Lees meer op www.bspc.be