User terms

Deze richtlijnen (de "Richtlijnen") zijn van toepassing op uw gebruik van onze website, waaronder maar niet beperkt tot KliniekErvaringen.nl ("Website").

1 Wanneer kun je een beoordeling schrijven?

KliniekErvaringen.nl is bestemd voor feitelijke gebruikersinteracties met bestaande bedrijven of diensten. Je kunt een beoordeling schrijven wanneer je:

 • een product of dienst heeft gekocht van een bedrijf, een organisatie, een webservice, enz. ("Bedrijf"),
 • een bestelling heeft geplaatst bij een Bedrijf met de intentie om te kopen, of
 • anderszins je gebruik van de dienst van het Bedrijf kunt documenteren.
 • alleen een uitgevoerde behandeling bij een kliniek kan beoordeeld worden. Een consult geldt niet als afname van een dienst.

Hierna zullen we de term "Aankoopervaring" gebruiken als collectieve term voor de drie situaties.

De beoordeling moet betrekking hebben op een Aankoopervaring die je in de afgelopen 12 maanden hebt gehad.

Je mag alleen schrijven over je eigen ervaring. Dit betekent dat je geen beoordeling mag schrijven over de ervaringen van je familieleden of je vrienden.

Daarnaast mag je geen beoordeling schrijven over een Bedrijf, als je een werknemer bent of was van dit Bedrijf, of als je de eigenaar of een leidinggevende van dit Bedrijf bent/was, of een familielid van een dergelijke persoon.

Je kunt slechts één beoordeling per Bedrijf schrijven over hetzelfde afgenomen product of dienst, maar je kunt je beoordeling altijd bijwerken zodat deze je de meest recente ervaring bij het Bedrijf weergeeft.

2 Waar moet ik over schrijven?

Wanneer je een beoordeling schrijft, moet deze je eigen ervaring uit de eerste hand weergeven. Je wordt aangemoedigd om je te concentreren op relevante aspecten van je algemene ervaring, zoals (maar niet beperkt tot) klantenservice, communicatie en de afgenomen behandeling met het Bedrijf, enz. Wees erop attent dat de het evanlueren van de afgenomen behandeling het belangrijkste onderdeel van je beoordeling moet zijn.

3 Wanneer vragen we je jouw beoordeling aan te passen en wanneer veranderen wij jouw beoordeling?

Het is belangrijk op te merken dat we beoordelingen niet controleren op onze Website, noch voor noch na publicatie van beoordelingen. Er is echter een meldingsoptie op onze Website met betrekking tot elke beoordeling en we ontvangen soms meldingen van bedrijven of andere gebruikers, dat een beoordeling niet voldoet aan onze Richtlijnen.

Indien jouw beoordeling wordt gemeld om één van de volgende redenen - en mits we het ermee eens zijn, of de melding niet direct ongegrond kunnen verklaren - zullen we je vragen jouw beoordeling aan te passen:

 • Je beoordeling beschrijft niet je ervaring met de afgenomen behandeling.
 • De inhoud van je beoordeling is alleen gebaseerd op ethische, politieke en/of waardegerichte overtuigingen in plaats van een ervaring met een behandeling.
 • Je beoordeling bevat lasterlijke uitspraken of schendt van toepassing zijnde wetgeving of onze Richtlijnen.
 • Je beoordeling bevat gewelddadige of grove taal, of heeft een seksistisch of racistisch karakter.

Indien je beoordeling persoonlijke informatie onthult over een ander individu, waaronder de naam, het adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardinformatie of andere informatie die kan worden gebruikt om die persoon op te sporen, te identificeren, contact met diegene op te nemen of zich als diegene voor te doen, accepteert je en stemt je ermee in dat wij dit uit de beoordeling mogen verwijderen. Je accepteert tevens en stemt er tevens mee in dat wij verwijzingen naar andere bedrijven en websites (inclusief links) mogen verwijderen uit de beoordeling. Verwijderde informatie wordt vervangen door lege ruimtes of dergelijke, en we zullen op geen andere wijze veranderingen aanbrengen in jouw beoordeling.

4 Wanneer verwijderen we je beoordeling?

Als hoofdregel verwijderen we geen beoordelingen van onze Website. Sommige beoordelingen schenden echter onze Richtlijnen en/of toepasselijke wetgeving en in deze gevallen behouden we ons het recht voor je beoordeling te verwijderen. Hieronder staan enkele voorbeelden van wanneer we je beoordeling mogen verwijderen:

 • Jouw beoordeling schendt onze Richtlijnen of Algemene Voorwaarden.
 • We vragen je jouw beoordeling aan te passen (zie clausule 3 hierboven) en je doet dit niet binnen de termijn die is vermeld in onze e-mail aan je.
 • Jouw beoordeling is niet gebaseerd op een echte ervaring (zie clausule 6-7 hieronder)
 • Je beoordeling schendt rechten van anderen of van bedrijven, waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy-/vertrouwelijkheidsrechten en/of publiciteitsrechten.
 • Je beoordeling is van een marketingtechnische aard of heeft marketingtechnische doeleinden.
 • Je bent een concurrent van het Bedrijf waarover je een beoordeling heeft gegeven.
 • Je bent of was een werknemer van het Bedrijf dat je hebt beoordeeld, of je bent de eigenaar van het Bedrijf, een direct familielid van de eigenaar van het Bedrijf of een leidinggevende van het Bedrijf.
 • Je hebt meerdere profielen gecreëerd om hetzelfde Bedrijf meerdere keren te beoordelen.
 • Je beoordeling is niet conform toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Je beoordeling is door onze geautomatiseerde interne kwaliteitsprocedures geïdentificeerd en beoordeeld als niet conform toepasselijke wetgeving, onze Richtlijnen of onze Algemene Voorwaarden.
 • We hebben je gevraagd bewijs te sturen van afnemen van een product/dienst bij het beoordeelde Bedrijf en er is geen of onvoldoende documentatie verstrekt binnen de deadline (zie meer in clausule 6 hieronder).

5 Om twijfel te voorkomen, verwijderen we een beoordeling niet als:

 • Jij en het Bedrijf het niet eens zijn over de loop van de gebeurtenissen. Het is praktisch onmogelijk te bewijzen wie gelijk heeft en in deze gevallen stellen we voor dat het Bedrijf reageert op de beoordeling zodat andere gebruikers haar kant van het verhaal kunnen lezen.
 • Je beoordeling en het aantal toegekende cijfer met elkaar lijken overeen te komen, bijv. indien je een Bedrijf beoordeelt met een 9, en een hele positieve beoordeling heeft geschreven over het Bedrijf.
 • Het Bedrijf denkt dat je beoordeling "oneerlijk" is, bijv. omdat je ontevredenheid het gevolg is van verkeerde verwachtingen. Of je ontevreden bent, is je eigen subjectieve mening en wij kunnen niet bepalen of je ontevredenheid terecht is. Dergelijke kwesties dienen door de betrokken partijen te worden opgelost, d.w.z. jij en het Bedrijf.
 • Het Bedrijf waarover je een beoordeling schreef, is overgenomen door nieuwe eigenaren.

6 Wanneer vragen we je bewijs te leveren van je ervaring en wat dien je ons toe te sturen?

We mogen je vragen bewijs te leveren van je ervaring bij het Bedrijf dat je hebt beoordeeld, indien we een bericht krijgen van het Bedrijf dat ze je niet kennen, of indien onze speciaal ontwikkelde fraudedetectiesoftware je beoordeling heeft gemarkeerd.

We zullen je dan een e-mail sturen en je vragen bewijs te leveren van je ervaring/afgenomen product/dienst binnen een bepaalde deadline.

Je moet ons bewijs kunnen sturen van je ervaring tot 12 maanden vanaf de datum dat je de beoordeling heeft geschreven.

Wij delen de documentatie die je ons stuurt niet met derden, ook niet met het beoordeelde Bedrijf. We mogen echter, indien van toepassing, het ID, factuur, bevesting, etc -nummer van het afgenomen product/dienst doorgeven aan het Bedrijf, tenzij je ons vraagt dit niet te doen.

7 Valse beoordelingen

Het doel van KliniekErvaringen.nl is het creëren van een platform waar je ervaringen vrijelijk kunt delen met het Bedrijf en daardoor een informatieve en eerlijke mening kunt geven over de diensten van het Bedrijf.

Vertrouwen is cruciaal voor ons en we kunnen daarom onder geen enkele omstandigheden valse beoordelingen accepteren, d.w.z. beoordelingen die geen weergave zijn van een ware persoonlijke ervaring, bijvoorbeeld omdat de beoordeling is gecreëerd door of namens het Bedrijf.

We beschouwen de creatie van valse beoordelingen als een wezenlijke schending van de algemene voorwaarden die je accepteerde toen je hebt aanmeldproces hebt doorlopen van onze Website ("Algemene Voorwaarden") en we hebben een nultolerantiebeleid voor valse beoordelingen.

We gebruiken unieke en speciaal ontwikkelde software om valse beoordelingen op te sporen. Beoordelingen die wij vals of iets vergelijkbaars achten, worden verwijderd of gemarkeerd en kunnen leiden tot onmiddellijke blokkering van je account en het doen van aangifte bij de betreffende autoriteiten.

Indien je vermoedt dat een beoordeling valse is, moedigen we je aan ons in te lichten door middel van ons contactformulier, dat hier is te vinden: https://www.kliniekervaringen.nl/p/contact.

We nemen alle meldingen van verdachte beoordelingen heel serieus en onderzoeken ze. Omdat dit geen gemakkelijke taak is, vragen we je ons zoveel mogelijk documentatie en informatie te geven om te onderbouwen waarom je vermoedt dat een beoordeling vals is.

8 Wanneer blokkeren we een gebruikersprofiel?

We mogen een gebruikersprofiel blokkeren als de gebruiker misbruik maakt van onze diensten, bijv. in geval van misbruik op grote schaal van de meldingsfunctie (zie clausule 11 hieronder), het schrijven van valse beoordelingen, bedreigend gedrag (zie clausule 12 hieronder), spamming van onze Website met marketingmateriaal, enz. of schending van onze Richtlijnen of Algemene Voorwaarden.

9 Wat betekent het om een gebruikersprofiel te blokkeren?

Het betekent dat we de mogelijkheid van de gebruiker blokkeren om zich aan te melden op onze Website en onze diensten te gebruiken, waaronder beoordelingen schrijven en indienen. Het gebruikersprofiel bestaat nog wel, de beoordelingen van de gebruiker staan nog online, maar de gebruiker kan geen gebruikmaken van onze diensten. Indien een geblokkeerde gebruiker zijn/haar profiel of beoordelingen wil verwijderen, dient de gebruiker een e-mail te sturen naar [email protected] waarna we de gebruiker zullen assisteren.

10 Verwijderen van een gebruikersprofiel

Indien je jouw gebruikersprofiel wilt verwijderen, kunt je dat doen door een e-mail te sturen naar [email protected]

11 Misbruik van de meldingsfunctie

Jij (en alle andere KliniekErvaringen.nl-gebruikers) hebben de mogelijkheid om beoordelingen te melden waarvan je denkt dat ze onze Richtlijnen schenden (waaronder van toepassing zijnde wetgeving). Het is je niet toegestaan misbruik te maken van deze meldingsfunctie. Voorbeelden van dergelijk misbruik zijn:

 • het doen van ongegronde of onjuiste melding van veel of alle positieve beoordelingen over een Bedrijf waar je bijv. een slechte persoonlijke ervaring had,
 • meerdere keren melding doen van dezelfde beoordeling wanneer deze al is geëvalueerd in overeenstemming met ons interne kwaliteitsproces, behalve in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden.

We beschouwen misbruik van onze meldingsfunctie als een wezenlijke schending van onze Algemene Voorwaarden.

12 Vragen of meer informatie nodig?

Op onze Website hebben we een Veelgestelde Vragenlijst met antwoorden op de meest gestelde vragen over onze dienst en bijvoorbeeld richtlijnen.

13 Veranderingen in de Richtlijnen

We kunnen te allen tijde en zonder berichtgeving veranderingen aanbrengen in deze Richtlijnen die in de toekomst in werking treden. We zullen je informeren op de Website over dergelijke veranderingen. Je stemt ermee in dat het blijven gebruiken van de Website nadat een aangepaste versie van deze Richtlijnen is gepost, je acceptatie inhoudt van de aangepaste Richtlijnen.

Vastgesteld/laatst herzien: juni 2016