Behoefte aan betere informatievoorziening ooglaserklinieken

06 februari 2015 | Ooglaseren

Consumenten moeten voor een ooglaserbehandeling een weloverwogen keuze kunnen maken, maar de informatie die daarvoor nodig is, ontbreekt nogal eens op de websites van klinieken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Cosumentenbond.

Voor dit onderzoek legde de Consumentenbond dertig klinieken onder de loep. Hieruit kwam onder andere naar voren dat de kosten voor een ooglaserbehandeling uiteen lopen en tegelijkertijd moeilijk te vergelijken zijn. Ook over risico's en bijwerkingen is op veel van de bekeken websites weinig te vinden. Daarnaast bleek op veel websites verouderde informatie over vergoedingen te staan.

Alle resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het februarinummer van de Consumentengids.