Refractieve Lensvervanging

Wil je ook van je leesbril af? Of wil je van je vertebril af en ben je niet geschikt voor een laserbehandeling of implantlens? Dan is een refractieve lensvervanging één van de opties.

Wat is een refractieve lensvervanging?

Bij een refractieve lensvervanging wordt je eigen lens verwijderd en vervangen door een kunstlensje, dat de rest van je leven in het oog blijft. Deze lens wordt achter de pupil geplaatst. Tegenwoordig bestaat er de mogelijkheid een multifocale lens , zodat je na de ingreep op afstand en dichtbij scherp kunt zien zonder bril. De meeste mensen hebben vooraf een sterkte van tussen de -4 en +10 dioptrieën. Het vervangen van je eigen lens door de kunstlens gebeurt operatief. De operatie vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer een half uur. De totale duur van voorbereiding, operatie, herstel en instructie ná de operatie is ongeveer twee uur.

Voor wie is een refractieve lensvervanging geschikt?

Of je in aanmerking komt voor een refractieve lensvervanging hangt met name af van de sterkte van de brilafwijking. Als jouw sterkte meer dan +4 dioptrieën is, dan is sowieso een refractieve lensvervanging vaak een betere keuze dan ooglaseren. Ook is bij sommige mensen het hoornvlies te dun voor een ooglaserbehandeling bij lagere afwijkingen. Dan is een lensvervanging het alternatief. Dat geldt ook voor mensen die door ouderdom verziend zijn of last hebben van staar. De refractieve lensvervanging wordt uitgevoerd bij mensen tussen de 45 tot ca. 70 jaar.

Als jij overweegt je ogen te laten behandelen, kan tijdens een quickscan en/of vooronderzoek worden bepaald of je geschikt bent voor deze behandeling. Een quickscan kun je veelal aanvragen via de websites van de klinieken. Natuurlijk kun je ook telefonisch contact opnemen of een voorlichtingsavond bezoeken.

Voor wie is een refractieve lensvervanging niet geschikt?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn om een refractieve lensvervanging af te raden. Een belangrijke reden om geen behandeling te ondergaan is bijvoorbeeld wanneer je vergevorderd glaucoom, een ziekte aan het hoornvlies of een slechte kwaliteit van het hoornvlies hebt. Het is gebleken dat zo’n 20% van de mensen die een vooronderzoek laten verrichten voor een refractieve lensvervanging afvalt om medische redenen.

Vooronderzoek bij een refractieve lensvervanging

Wanneer je een refractieve lensvervanging overweegt, kan een quickscan alvast een indicatie geven of dit voor jou mogelijk is. Daarna is een uitgebreid vooronderzoek nodig om nader te onderzoeken of een refractieve lensvervanging inderdaad een optie is in jouw persoonlijke situatie. Wanneer uit het vooronderzoek blijkt dat dit niet het geval is, zullen oogartsen weigeren de behandeling uit te voeren, omdat een goed resultaat dan niet gegarandeerd kan worden.

Verschillende type lenzen

Er zijn verschillende kunstlenzen die bij refractieve lensvervanging worden gebruikt. Welke wordt gebruikt hangt af van je wensen en omstandigheden. Ruim voor de operatie bespreekt de oogarts uitgebreid met je wat voor jou de beste keus is. 

Nazorg bij een refractieve lensvervanging

Na een refractieve lensvervanging wordt vaak aangeraden om een aantal weken niet te sporten en bijvoorbeeld geen sauna of zwembad te bezoeken. Vrouwen wordt aangeraden een aantal weken geen oogmake-up te dragen.

Complicaties en risico’s van een refractieve lensvervanging

Refractieve Lensvervanging is een zeer veilige ingreep. Elke operatie brengt echter bepaalde risico’s met zich mee. Er is kans op kapselbreuk, d.w.z. een gescheurd lenszakje. Ook is er kans op wazig hoornvlies of macula oedeem. Ook is er een zeer geringe kans op een ontsteking of infectie van het oog of een netvliesloslating.

Bij de multifocale lenzen zijn er ’s avonds soms ringen rond lichtbronnen (zgn. halo’s) of schitteringen zichtbaar. De meeste van deze verschijnselen verdwijnen of worden minder na verloop van tijd. Gewenning speelt hierbij een rol.

Alle lenzen hebben voor- en nadelen. Soms bereikt een lens onvoldoende leessterkte. Dan is na de operatie toch een (geringe) leescorrectie nodig. En net als bij een staaroperatie kan in de loop van maanden of jaren zogenaamde ‘nastaar’ optreden. Dit is een vertroebeling van het zakje, waarin de lens wordt geplaatst. Dit kan makkelijk worden verholpen door middel van een laserbehandeling.


Mocht er na de behandeling toch een reststerkte over zijn gebleven, dus het oog is niet helemaal op ‘nul’ uitgekomen, dan is dat voor geringe afwijkingen onder de 1 dioptrie geen probleem. De meeste mensen kunnen zich dan uitstekend redden zonder extra (bril)correctie. Is het toch gewenst om ook deze restafwijking te behandelen, kan dat meestal met een oppervlakkige Excimer laserbehandeling, bijvoorbeeld PRK/ LASEK. Deze combinatie wordt ‘Bioptics’ genoemd.

Aandachtspunten bij het vinden van een goede kliniek

Je ogen zijn ontzettend belangrijk. Vanzelfsprekend is het dus ook aan te raden om zorgvuldig te werk te gaan bij de keuze van de kliniek die jouw eventuele behandeling gaat uitvoeren. In eerste instantie kun je de website van een kliniek bezoeken om te ontdekken welke diensten ze aanbieden. Ook kun je nagaan of en bij welke keurmerken een kliniek is aangesloten. Op onze website kun je ervaringen lezen van consumenten die al eerder een Refractieve Lensvervanging hebben ondergaan. Zij hebben hun behandeling, behandelaar en kliniek beoordeeld. Dit geeft vaak een goede indicatie van de kwaliteit en betrouwbaarheid van een arts of kliniek, evenals het aantal soortgelijke behandelingen die in het verleden door hen zijn uitgevoerd. Om een goed beeld van een kliniek te krijgen, kun je ook altijd een kennismakingsgesprek of consult aanvragen.

Kosten van een refractieve lensvervanging

De kosten voor een Refractieve lensvervanging variëren sterk en kunnen uiteenlopen van zo’n duizend tot wel vijfduizend euro. De kosten verschillen per behandelaar, gekozen methode en de complexiteit van de oogafwijking. Omdat het voor zich mag spreken dat bij een dergelijke behandeling de kwaliteit voorop moet staan, is het niet verstandig om de kosten voor een behandeling een doorslaggevende factor te laten zijn. Wel is het aan te raden om vooraf de kosten van de verschillende aanbieders te vergelijken. Ook is het belangrijk om te weten of bijvoorbeeld een eventuele na correctie binnen dit bedrag valt.

Vergoeding van een refractieve lensvervanging

De kosten van een Refractieve lensvervanging worden door enkele zorgverzekeraars vergoed wanneer er een aanvullende zorgverzekering is afgesloten. Het is verstandig om vooraf na te gaan of en onder welke voorwaarden je in aanmerking komt voor een vergoeding als je hierop aanspraak wilt maken.

Laatste refractieve lensvervanging ervaringen

10
22 februari 2024 Refractieve Lensvervanging
“ Prima verlopen allemaal, vanaf het 1e email contact met Al a Care tm het laatste bezoek aan de oogarts in Istanbul. Resultaat ook super, zowel mijn man als ik geen bril meer nodig. Zowel arts als assistenten en verplegend personeel zijn heel zorgzaam en g ” Sandra

De beide klinieken in Istanbul zijn zeer modern, op de poli verloopt alles in een hele prettige sfeer; de operatie zelf vindt plaats in een privé…

10
21 februari 2024 Refractieve Lensvervanging
“ Super ” Ingrid

Vanaf de eerste kennismaking uitstekende service.

72
14 april 2022 Refractieve Lensvervanging
“ Extra onnodige kosten! ” Anonieme gebruiker

Mijn man en ik hebben hier onze ogen laten laseren. Behandelingen lensvervanging en relexsmile is na tevreden goed gegaan. Wij kregen beide best veel…