Gebruiksvoorwaarden

Over Kliniekervaringen.nl, Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.kliniekervaringen.nl en kliniekervaringen.be Deze websites worden gecreëerd en beheerd door Review Media Company BV, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60148829. Door gebruik van deze websites verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Kliniekervaringen.nl heeft met zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Kliniekervaringen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk gehouden worden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door kliniekervaringen.nl verstrekte informatie of de door de bezoekers geplaatste beoordelingen, vragen, antwoorden en overige teksten.

Het gebruik van Kliniekervaringen.nl is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot het opvragen van een brochure of een bel me terug actie van op kliniekervaringen.nl verkregen informatie, is voor de volledige verantwoordelijkheid van de bezoeker van onze site.

Kliniekervaringen.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

Intellectuele eigendom

De teksten, foto’s, beelden, (data)banken, handels- en domeinnamen, merken en logo’s op deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan kliniekervaringen.nl. Het is strikt verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van kliniekervaringen.nl de informatie op deze site op te slaan (uitgezonderd die informatie die benodigd is om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door het plaatsen van Content op de Site geeft de bezoeker Kliniekervaringen.nl het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken en te verveelvoudigen.

De bezoeker geeft Kliniekervaringen.nl het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de door de bezoeker ingestuurde Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.

De bezoeker geeft Kliniekervaringen.nl bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Kliniekervaringen.nl niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken /onrechtmatige handelingen, namens de bezoeker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de bezoeker ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de bezoeker handelen ten aanzien van de content.

Verantwoordelijkheden bezoeker

De bezoeker garandeert dat de op de website geplaatste content correct, accuraat en niet misleidend is.

De bezoeker garandeert dat, met het plaatsen van de content op de website, geen inbreuk gepleegd wordt op andermans rechten en niet onrechtmatig handelt.

Cookies

Kliniekervaringen.nl maakt gebruik van cookies. Middels deze cookies zijn wij in staat uw computer te herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Een cookie is een klein tekstbestand die onze website op de harde schijf van uw computer zet. We identificeren met deze cookies geen personen maar computers. Het is mogelijk uw internetbrowser zo in te stellen zodat cookies niet geplaatst worden.

Verstrekking aan derden

Kliniekervaringen.nl verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Kliniekervaringen.nl behoudt zicht het recht voor uw beoordeling ook te plaatsen op andere in het beheer van Kliniekervaringen.nl zijnde websites, hetzij plaatsing van de beoordeling op websites waarvan een deel van de inhoud verzorgd wordt door Kliniekervaringen.nl. Het gaat hierbij dus alleen om de tekst en niet om de ‘cookie’informatie. Kliniekervaringen.nl is tevens gerechtigd uw op de site geplaatste naam te gebruiken in relatie tot de door de bezoeker ingestuurde content. Kliniekervaringen.nl is gerechtigd de beoordelingen van de bezoekers te vertalen naar een andere taal dan het Nederlands.

Algoritme

Kliniekervaringen.nl is te allen tijde bevoegd het algoritme van het kliniekcijfer te wijzigen met als doel de kwaliteit van klinieken/artsen zo optimaal mogelijk te vertonen.

Links naar andere websites

De website bevat links naar websites van derden. Kliniekervaringen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Kliniekervaringen.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Begripsomschrijvingen

“content” Alle berichten, data, informatie, tekst, muziek, geluid, foto’s, video, vormgeving of ander materiaal, (al dan niet auteursrechtelijk beschermd);

“Website”: deze website, te bereiken via www.kliniekervaringen.nl;

Voorwaarden plaatsen ervaring

KliniekErvaringen.nl heeft enkele regels waar een ervaring aan moet voldoen:

 • Onderbouw je ervaring met minimaal 20 woorden. Geef dus niet alleen cijfers.
 • Bij de categorie "De behandeling" dien je minimaal 1 vraag met een cijfer beantwoorden.
 • Indien de kliniek betwist dat je de behandeling hebt ondergaan, kunnen wij om aanvullende stukken vragen, bijvoorbeeld de factuur die je hebt gekregen van de behandeling.
 • Respecteer de mening van anderen.
 • Ervaringen die schuttingtaal, discriminerende en beledigende teksten of reclame-uitingen bevatten worden niet geplaatst.
 • Eigenaren, medewerkers en/of andere belanghebbenden van klinieken mogen geen ervaringen plaatsen.
 • Indien een kliniek bezwaar maakt tegen een negatief cijfer, dan behoudt KiniekErvaringen.nl zich het recht voor de ervaring niet te publiceren. Tenzij een onafhankelijke klachten commissie bijvoorbeeld via een keurmerk als ZKN of een rechtelijke uitspraak ervaring schrijver onderschrijft. 
 • Nieuwe ervaringen waarbij de behandeling langer dan 1 jaar geleden is uitgevoerd worden niet geplaatst. 

Voorwaarden voor het toevoegen van foto's:

Een foto dient:

 • Betrekking te hebben op de voor en na resultaten van een behandeling
 • Vrij te zijn van auteursrechten
 • Niet groter te zijn dan 5Mb
 • In .GIF, .PNG of .JPEG formaat te zijn

De ervaringen op deze website zijn persoonlijke ervaringen van bezoekers. De ervaringen komen voor de verantwoordelijkheid van die bezoeker. KliniekErvaringen.nl behoudt zich het recht voor ervaringen niet te publiceren. 

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief:


Volg ons op Twitter & Facebook: